Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Důležité normy a předpisy

Zde jsou důležité normy a předpisy UTB a FAI týkající se studia.

Odkazy: