Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Kontakty

Adresa:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Studijní oddělení
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
Česká republika

e-mail: studium@fai.utb.cz

Vedoucí studijního oddělení, studijní referent pro informační systém STAG


Ing. Radomír Chlup
e-mail: chlup@utb.cz
místnost: U51/603
tel.: +420 576 035 211
mobil: +420 724 646 728

Studijní referentka pro přijímací řízení a studium navazujících magisterských studijních programů a studium bakalářských studijních programů v kombinované formě studia


Bc. Marcela Sklenářová
e-mail: msklenarova@utb.cz
místnost: U51/204
tel.: +420 576 035 051

Studijní referentka pro přijímací řízení a studium bakalářských studijních programů v prezenční formě studia

Eva Buchtová
e-mail: buchtova@utb.cz
místnost: U51/204
tel.: +420 576 035 052

Studijní referentka pro stipendia a poplatky


Veronika Vysloužilová
e-mail: vyslouzilova@utb.cz
místnost: U51/205
tel.: +420 576 035 053

Upozornění:

  • studenti jsou povinni si své studijní záležitosti vyřizovat v úřední hodiny
  • na studijním oddělení předkládejte index.

Odkazy:

Úřední hodiny
Děkan
Proděkan