Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu vydává Studijní oddělení na formuláři (ZDE) nebo na tiskopise, který je možné vygenerovat po přihlášení na Portál IS/STAG.