Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Žádost o změnu oboru

Změna oboru již dle nového vysokoškolského zákona není možná. Každý student musí projít přijímacím řízením.