Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Žádost o změnu formy studia

Žádost o změnu formy studia se podává k rukám děkana prostřednictvím Studijního oddělení FAI na předepsaném formuláři „Žádost“. Žádost musí být řádně zdůvodněna.