Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Žádost o změnu formy studia

Změna je možná pouze v prvním ročníku po splnění všech studijních povinností za zimní semestr. S přestupem musí souhlasit ředitelé ústavů, jichž se změna týká. Schválená „Žádost“ se podává na Studijním oddělení.