Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Průkaz studenta + ISIC

 

Průkaz studenta UTB ve Zlíně s licencí ISIC /International Student Identity Card)

Mezinárodní průkaz studenta s licencí ISIC mohou používat studenti pouze v prezenční formě studia, slouží k prokázání totožnosti k identifikaci studenta a možnosti využívání interních univerzitních služeb. Průkaz nabízí držitelům další služby (obvykle v podobě slev) mimo UTB ve Zlíně. Podrobnosti naleznete na www.isic.cz.

Vydává jej univerzita na základě žádosti studenta po uhrazení poplatku ve výši 250,- Kč.

Úhrada poplatku za vystavení průkazu lze provést:

  • hotovostní platbou v pokladně UTB ve Zlíně (nám. T. G. Masaryka 555),

  • poštovní poukázkou,

  • bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 27-1925270277/0100 s uvedením variabilního symbolu 9501602920.

Žádost o vystavení průkazu s licencí ISIC včetně dokladu o uhrazení poplatku je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 7 dnů od uplynutí termínu zápisu.

Bez dokladu o zaplacení, nevyplněných povinných údajů a podpisu bude žádost neplatná.

Studenti UTB ve Zlíně, kteří mají průkaz s licencí ISIC a budou pokračovat v prezenční formě studia, mohou požádat o prodloužení platnosti svého průkazu. Průkaz se prodlužuje revalidační známkou v ceně 250,- Kč.

Žádost o prodloužení platnosti průkazů s licencí ISIC včetně potřebných informací naleznete na stránkách CVT – Identifikační průkaz.