Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Proděkan

Proděkan pro bakalářské a magisterské studium

 

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
E-mail: vojtesek@fai.utb.cz
Telefon: +420-57-603-5224
Mobil: +420 733-599-960
Místnost: U51/615