Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Elektronický zápis do dalších ročníků

Zápis do vyšších ročníků (2. a 3. roč.) do následujícího akademického roku se koná obvykle 1. září po dobu minimálně 1 týdne pouze přes webové rozhraní z adresy: https://stag.utb.cz/portal/.

Pro studenty je povinný a plně nahrazuje osobní účast studenta u zápisu či zápis v zastoupení.

Přihlášení studenta do systému a provedení zápisu je akt jednorázový, který není možno opakovat. Jeho provedení ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem bude kontrolováno studijním oddělením, které údaje vytiskne na zápisovém listu. Potvrzení o studiu bude studentovi vydáno až po zápisu do akademického roku.

Zápis do dalšího akademického roku bude umožněn pouze těm studentům, kteří na základě svých uzavřených studijních výsledků splnili podmínky pro postup do vyššího ročníku.

Více informací obsahuje směrnice: Předběžné zápisy předmětů a Zápisy do vyšších ročníků v platném znění.