Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Předzápis - kombinované studium

Předzápis pro studenty kombinované formy studia probíhá po přihlášení do systému přes webové rozhraní na adrese https://stag.utb.cz/portal pod volbou „Moje studium – Předzápis“. Způsob přihlašování do portálové verze IS/STAG (uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.
Předzápis na zimní semestr probíhá ve druhé polovině srpna, na letní semestr koncem ledna. Přesný termín je zveřejněn min. dva měsíce předem na Úřední desce FAI.
V rámci předzápisu si student zapíše všechny předměty, které bude studovat v následujícím semestru:

  • předměty, které doposud neukončil,
  • předměty povinné i povinně volitelné z následujícího ročníku studia (vč. následující úrovně cizího jazyka),
  • zvolené předměty z bloku nepovinně volitelných předmětů.
  • rozdílové předměty, které byly studentu předepsány přijímací komisí (jen 1. ročník navazujícího magist. studia LS)

Každý student se při předzápisu řídí studijním plánem svého oboru. Studijní plány jsou dostupné na internetových stránkách: www.utb.cz/fai, Student FAI, Výuka, Studijní plány


STUDENTŮM 1. ROČNÍKU PROVÁDÍ PŘEDZÁPIS NA ZIMNÍ SEMESTR STUDIJNÍ ODDĚLENÍ.