Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Předzápis - prezenční studium

Kroužkový předzápis pro studenty prezenční formy studia probíhá po přihlášení do systému přes webové rozhraní na https://stag.utb.cz/portal pod volbou „Moje studium – Kroužkový předzápis“. Způsob přihlašování do portálové verze IS/STAG (uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.
Kroužkový předzápis na zimní a letní semestr probíhá odděleně, obvykle v období:

  • pro zimní semestr: první týden v září,
  • pro letní semestr: koncem ledna.

Přesný termín je zveřejněn na Úřední desce FAI již před začátkem akademického roku.
Student si zvolí jeden kroužek. Zápisem tohoto kroužku se automaticky zapíší všechny jeho rozvrhové akce.
Předzápis sportovních aktivit pro studenty prezenční formy studia probíhá současně s ostatními fakultami pro každý semestr odděleně:

  • pro zimní semestr: druhý týden v září,
  • pro letní semestr: koncem ledna.

Přesný termín je zveřejněn na Úřední desce FAI již před začátkem akademického roku.

V tomto období si studenti mohou doplnit i ostatní předměty (cizí jazyky, volitelné předměty a předměty nesplněné z předchozího ročníku).


STUDENTŮM 1. ROČNÍKU PROVÁDÍ PŘEDZÁPIS NA ZIMNÍ SEMESTR STUDIJNÍ ODDĚLENÍ.