Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Vítejte na stránkách informačního systému studijního oddělení na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Účelem tohoto webu je poskytnout studentům informace týkající se studijních záležitostí a povinností.

Můžete začít výběrem kategorie z levého menu.